About

  1. Home
  2. About

Hello & Welcome

Let's Tell You About Ourselves

Bölge içi işbirliğini artırmak, firmaların tedarik ihtiyaçlarını öncelikle kendi ilimizden veya bölge içinden karşılamalarını kolaylaştırmak maksadıyla ilimizin sanayi kapasitesi, işletmeler ve ürün yelpazesi ile ilgili derli toplu, güvenilir bilgiye kolay erişim sağlayabilmek önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılayacak bir sanayi envanter çalışması veya dijital bir çözüm sunulması için paydaşlarla yapılan görüşmeler, fikir alışverişleri ve benzer örneklerin incelenmesi sonucu böyle bir internet sitesi oluşturulması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) olarak bir girişimde bulunulmasına karar verilmiştir.

Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verecek bu web sitesinde Çorum ilinde faaliyet gösteren tüm imalat işletmelerine yer verilmesi, veri tabanının canlı tutulması amacıyla işletmelerin bilgi, doküman girişine imkân verilmesi planlanmaktadır. Firma ürün ve hizmetlerinin yer alacağı sitede ürün ve firma bazlı arama yapılabilmesi, firmaların ürün katalog, kalite belgesi, marka-patent bilgilerine ulaşılmasına imkân tanınacaktır. Bunlara ek olarak firmaların ortaklık arayışları, hammadde, yarı mamul, insan kaynağı alım-satım ilanlarına da yer verilmesi düşünülmektedir. İlk etapta Çorumlu firmaların yer alacağı bu veri tabanının yapılacak reklam ve tanıtım çalışmaları neticesinde TR83 Bölgesi ve tüm Türkiye’ye ardından da uluslararası düzeyde tüm firmalara hizmet vermesi hedeflenmektedir. Cep telefonu ve tabletten kolaylıkla kullanılacak şekilde tasarlanan bu web sitesi için orta vadede mobil uygulama hazırlatılması da planlanmaktadır.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir kamu kurumu olan OKA hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak vermektedir.

Bu internet sitesinin öncelikle ilimizin ve bölgemizin aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına olumlu bir katkı sağlamasını dileriz. Her türlü yatırım ve proje fikrinize dair Ajans destekleri ve hibe programları ile ilgili sorunlarınız için ofisimizi ziyaret ederek veya herhangi bir iletişim kanalından(e-posta, telefon, faks…) bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.”

1177

Active Business

1205

Users

49

Registered Product

List Of FirmsJoin Now

Let's get you recognized in 5 different languages.